För företag

0000 100

En arbetsplats som är utformad så att personalen mår bra, gör företaget framgångsrikt!

Idag förekommer stress på många arbetsplatser och i människors privatliv. Orsakerna kan vara många och ibland svåra att sortera.

Att kunna hantera stressen på arbetet och i vardagslivet ger en hållbar utveckling och ger människan lust, energi och kraft. Med mina kunskaper får företaget hjälp att finna lösningar att arbeta med de stressfaktorer som kan finnas på arbetsplatsen. Här kan man också finna de friskfaktorer som man kan förstärka i sitt fortsatta arbete.

 

Jag erbjuder:

  • Föreläsningar om stress och hur vi kan hantera den
  • Medicinsk Yoga, Yin Yoga, Yoga energi & harmoni
  • Avslappning
  • Andningsteknik
  • Instruktörsledd fysisk aktivitet, såsom stavgång, gympapass, cirkelfyspass m.m.
  • Massage

Vill du ha hjälp att skräddarsy något för just ditt företag?
Tag kontakt med mig på tel: 070-400 97 67
eller e-post: berit@blbalans.se

 
Just nu!

Sommaren är här och Yoga/träningsklasser är avslutade för terminen.’Det är oklart om hur och när mina klasser startar igen. Ibland behöver man forma om och hitta nya vägar. Jag återkommer så småningom med information. Det finns fortfarande några tider kvar till bokning av behandlingar. Sedan kommer ett uppehåll även för dem. Men i slutet på […]

Read More